Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Đôi khi
Đôi khi


                      Đôi khi cần nép vào nhau
                  Ôm bờ vai ấy lòng thêm ấm nồng.
                      Đôi khi hờn giận ưu phiền
                  Thế nhưng xa vắng lòng mình trống không.
                      Đôi khi chẳng thể làm gì
                  Nấp vào lưng ấy thấy mình thêm vui...
             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét