Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Ấm mà lạnh

Gia đình là tổ ấm
Nhưng...
Đôi lúc...
Con cái làm mình thấy lạnh...

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Hạnh phúc

 Cảm ơn ông  trời đã tha cho bà con miền Trung. Cùng chống bão với mọi người nhưng trong lòng vô cùng lo sợ. Nếu siêu bão đi qua thì việc chằng chống cho nhà cấp 4 có ăn thua gì. Bỏ lại gian nhà không mà đi trú bão may ra an toàn,..thế rồi cơn bão đã tránh xa mảnh đất quê hương tôi. Hạnh phúc nào bằng khi thấy trời yên biển lặng. Mình thực sự sống rồi...