Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Buồn

             ...chỉ buồn chứ không nỡ giận...(Nam Cao)

           Chuyện Bác Năm, cảnh tình của bác làm mình
không muốn lên mạng nữa...
              Lực bất tòng tâm...

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Mùng bốn

 Xuân còn Tết đã hết
Bàng ít rơi như vương vấn mùa qua...