Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Mẹ về quê

                                                            Mẹ về quê mẹ Duy Trinh
                                                      Góc vườn xưa ấy ấm bao nhiêu tình....
                                                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét